Βασίλης Κ. Λάζαρης

Η κριτική διερεύνηση της πολιτικής ιστορίας της Πάτρας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής, οδηγεί στην αποκάλυψη της εκεί ύπαρξης και δράσης δύο αντίθετων μεταξύ τους πολιτικών δυνάμεων που αγωνίζονταν η καθεμιά για τη δική της επικράτηση σε τοπικό επίπεδο και των οποίων η παρουσία αποτελούσε παράλληλα τη δυναμική έκφραση κάποιας γενικότερης ιστορικής αλήθειας μέσα στον ιδιαίτερο αχαϊκό χώρο. Επρόκειτο για τους κοτζαμπάσηδες [..] και για τους αστούς.


Λάζαρης Κ. Βασίλης – Ξεκίνημα άρθρου του γνωστού ιστορικού στο περιοδικό «Ιστορικά» της εφημερίδας «Ελευθεροτυπία». Το συγκεκριμένο άρθρο είχε για θέμα του την πολιτικό-κοινωνική ιστορία της πόλης των Πατρών και έφερε τίτλο: «Στίβος πολιτικών και κοινωνικών αγώνων».